Κώδικας καλής συμπεριφοράς DX

 • Καταρχήν θα κάνω προσεκτική και σχολαστική ακρόαση.
 • Θα καλέσω μόνο αν μπορώ να ακούσω τον σταθμό DX κατάλληλα.
 • Δεν θα εμπιστευτώ το CLUSTER και θα είμαι βέβαιος για το Χαρακτηριστικό Κλήσεως του DX Σταθμού προτού καλέσω.
 • Δεν θα παρεμβάλλομαι με τον DX σταθμό ούτε με οποιονδήποτε άλλον που καλεί και ποτέ δεν θα συντονίζω στη συχνότητα του DX σταθμού ή στη συχν. QSX.
 • Θα περιμένω τον σταθμό DX να τελειώσει μία επαφή του προτού τον καλέσω
 • Πάντοτε θα στέλνω το πλήρες Διακριτικό Κλήσεως μου.
 • Θα καλώ και μετά θα ακροώμαι επί ένα λογικό χρονικό διάστημα .Δεν θα καλώ συνεχώς.
 • Δεν θα εκπέμπω όταν ο DX χειριστής καλεί ένα άλλο Διακριτικό Κλήσεως, εκτός του δικού μου.
 • Δεν θα εκπέμπω όταν ο DX χειριστής διερωτάται για ένα χαρακτηριστικό κλήσεως που δεν μοιάζει με το δικό μου.
 • Δεν θα εκπέμπω όταν ο σταθμός DX καλεί άλλες γεωγραφικές περιοχές εκτός της δικής μου.
 • Όταν ο Χειριστής DX με καλέσει ,δεν θα επαναλάβω το διακριτικό κλήσεως μου εκτός εάν νομίζω ότι το έχει λάβει λανθασμένο.
 • Όταν ο Χειριστής DX με καλέσει ,δεν θα επαναλάβω το διακριτικό κλήσεως μου εκτός εάν νομίζω ότι το έχει λάβει λανθασμένο.
 • Θα είμαι ευγνώμων και ευχαριστημένος αν και όταν πράγματι κάνω την επαφή.
 • Θα σέβομαι τους συναδέλφους μου ραδιοερασιτέχνες και θα συμπεριφέρομαι με τέτοιο τρόπο ώστε να κερδίσω και τον δικό τους σεβασμό.