Πέμπτη 9 Ιουνίου 2022

SV8/DK7TX - Διάπορος Χαλκιδικής

Ο Oliver, DK7TX θα είναι ενεργός από το νησί Διάπορος της Χαλκιδικής (EU-174) ως SV8/DK7TX από τις 9 έως τις 11 Ιουνίου 2022.

QRV σε στυλ διακοπών σε μπάντες HF.

QSL μέσω LoTW, απευθείας ή μέσω QSL Bureau