07 Ιουνίου, 2021

IARU - αναθεώρηση του HF bandplan

Κυκλοφόρησε απο την IARU η αναθεώρηση του bandplan για την HF μπάντα (έκδοση 16 Οκτωβρίου 2020 - Virtual General Conference "Novi Sad"), συμπεριλαμβανομένου του παραρτήματος. 
Η αναθεώρηση περιλαμβάνει 2 σελίδες, όπως και το επεξηγηματικό παράρτημα.
Μπορείτε να το κατεβάσετε μέσω της διεύθυνσης https://www.iaru-r1.org/wp-content/uploads/2021/06/hf_r1_bandplan.pdf