29 Ιουνίου, 2021

Εξετάσεις για Πτυχίο Ραδιοερασιτέχνη (Α’ Περιόδου 2021 - Π.Ε. Λέσβου)

Προκηρύσσονται εξετάσεις Α’ περιόδου 2021 για τη χορήγηση πτυχίου Ραδιοερασιτέχνη. Οι εξετάσεις θα διεξαχθούν στην αίθουσα εξετάσεων της Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών της Π.Ε.Λέσβου (Π. Βοστάνη 4, Τ.Κ. 81100, Μυτιλήνη) την Τετάρτη 14-07-2021 και ώρα 09:00 π.µ. 
Οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν µε ηλεκτρονικό σύστημα και ερωτηματολόγια πολλαπλών επιλογών σύμφωνα µε τα όσα προβλέπονται στην υπ’ αριθµ. 38200/1136/11-08-2011 (Φ.Ε.Κ.1969/Β/02-09-2011) Απόφαση του Υπουργού Υποδομών Μεταφορών & Δικτύων.
Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στις εξετάσεις θα πρέπει να καταθέσουν σχετική αίτηση µε πλήρη δικαιολογητικά στην Υπηρεσία µας μέχρι και την Τετάρτη 07-07-2021.