07 Ιουνίου, 2021

Εξετάσεις για Πτυχίο Ραδιοερασιτέχνη (Α’ Περιόδου 2021 - Π.Ε. Λακωνίας)

Προκηρύσσονται εξετάσεις για την απόκτηση Πτυχίου Ραδιοερασιτέχνη (Κατηγορίας 1 & Κατηγορίας Εισαγωγικού Επιπέδου), Α’ Περιόδου 2021 στην περιοχή ευθύνης της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου τις ημέρες Παρασκευή 25 Ιουνίου 2021, Δευτέρα 28 Ιουνίου 2021 και Τρίτη 29 Ιουνίου 2021.
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν πολίτες Κράτους Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού χώρου και οι πολίτες άλλων χωρών που διαθέτουν άδεια παραμονής στην Ελλάδα. Επίσης κατά την ημέρα υποβολής της αίτησης συμμετοχής στις εξετάσεις πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 12ο έτος της ηλικίας τους και να έχουν αποδεικτικό αποφοίτησης από δημοτικό σχολείο.
Οι εξετάσεις θα διεξαχθούν με χρήση του Μηχανογραφικού Συστήματος Θεωρητικής Εξέτασης Υποψηφίων Οδηγών (Μ.Σ.Θ.Ε.Υ.Ο) στην Αίθουσα Εξετάσεων της Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου (2ο χλμ Ε.Ο. Σπάρτης – Γυθείου, τ.κ.23100).
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν αίτηση συνοδευμένη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο γραφείο της Γραμματείας στο χώρο της Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας – 2ο χλμ Ε.Ο. Σπάρτης – Γυθείου, τ.κ.,23100, εφόσον η διεύθυνση μόνιμης κατοικίας τους εντάσσεται στην περιοχή ευθύνης της υπηρεσίας αυτής, μέχρι την Παρασκευή 18 Ιουνίου 2021.