Σάββατο 29 Μαΐου 2021

HP200I για τα 200 χρόνια της ανεξαρτησίας του Παναμά από την Ισπανία

Από την 1η Ιουνίου έως τις 30 Νοεμβρίου 2021, ομάδες ραδιοερασιτεχνών θα είναι διαθέσιμες για επαφές στις ζώνες των 80, 40, 20, 17, 15 και 10 μέτρων, με το ειδικό σήμα κλήσης του Παναμά HP200I
Λειτουργείες: SSB, DIGITAL
QSL Manager, Alvaro Andrade, HP1DAV