Τρίτη 20 Απριλίου 2021

Το CEWN ζητά από τους ραδιοερασιτέχνες να διατηρήσουν τις συχνότητες 3,815 MHz και 7,188 MHz, καθαρές.

Το Caribbean Emergency and Weather Net (CEWN) θα παρέχει τηλεπικοινωνιακή κάλυψη όλο το εικοσιτετράωρο λόγω της ηφαιστειακής έκρηξης του La Soufriere στο νησί του Αγίου Βικεντίου και των Γρεναδίνων. Αρκετά γειτονικά νησιά επηρεάζονται επίσης από την καταστροφή.
Το CEWN όταν ανταποκρίνεται σε καταστροφές και καταστάσεις έκτακτης ανάγκης όπως αυτή, χρησιμοποιεί τις συχνότητες 3,815 MHz LSB και 7,188 MHz LSB και ζητά από τους ραδιοερασιτέχνες που δεν εμπλέκονται στις επικοινωνίες έκτακτης ανάγκης να διατηρήσουν αυτές τις συχνότητες καθαρές.

Δεν υπάρχουν σχόλια: