Δευτέρα 9 Σεπτεμβρίου 2019

Διασυλλογική Άσκηση ΟΕΑ

Αυτήν την Πέμπτη (12/9/19) είναι η Διασυλλογική Άσκηση ΟΕΑ. Η άσκηση είναι μεταξύ συλλόγων και μεμονωμένων συναδέλφων (όπου δεν δραστηριοποιείται σύλλογος) από όλη την Ελλάδα, για την αποκατάσταση επικοινωνιών σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης μιας περιοχής και όχι μόνο και διεξάγεται την δεύτερη Πέμπτη κάθε μήνα και ώρα 21:30 στα βραχέα κύματα με διαμόρφωση LSB στην συχνότητα 3650 KHz (+/-) και εναλλακτικά στην συχνότητα 3760 KHz (+/-) αλλά και στους V/U επαναλήπτες και αναμεταδότες (ανάλογα με τις διασυνδέσεις που υπάρχουν) ώστε να φτάσει το σήμα στην Αθήνα. 
Ο συντονισμός γίνεται από τον σταθμό SZ1GGPP που βρίσκεται στο Κέντρο (Θάλαμο) Επιχειρήσεων της ΓΓΠΠ (ΕΣΚΕ/ΚΕΠΠ).
Επίσης γίνεται και σε ψηφιακό mode στα βραχέα κύματα στην μπάντα των 80 μέτρων. 
Σκοπός της μηνιαίας άσκησης είναι να γνωρίζουμε πως και που θα μπορούμε να δώσουμε βοήθεια στις επικοινωνίες σε κατάσταση ανάγκης αλλά και η τριβή των συναδέλφων ραδιοερασιτεχνών σε τέτοιες καταστάσεις.